Hur många kommer att behöva dö för Sten (M)ordins mordiska bussterminalplaner?

MÅNGA DÖDA – BUSSBRAND I SLUSSEN GARAGET
Så här kan löpsedlarna snart se ut om Sten Nordin får som han vill:

bussbrand
Farliga förbindelser
Tor Edsjö, arkitekt och planerare, arbetsgruppen Slussen Plan B
”Nya Slussen” blir en farlig plats för många. Cyklisterna kläms mellan bilar och bussar. Stadsgårdsledstunnelns utformning följer inga regler om tunnelsäkerhet.

Katarinabergsterminalen är en mardröm. Riskanalyser som gjorts har först hemligstämplats. När de sedan lämnades ut var de kraftigt censurerade. Men det som finns kvar visar att riskerna är oacceptabelt stora.

bussbrand_helsingborg_2012

2012 den 14 februari 2012, inträffade en stor bussbrand på Ättekullsgatan i Helsingborg.  Det kan hända i Alliansens föreslagna bergbussterminalen i Katarinaberget, 1000-tals människor instängda – tvungna att ta sig ut uppför trappor – sex våningar upp.

Hur många kommer att behöva dö
för Sten (M)ordins mordiska bussterminalplaner i Katarinaberget?

Det började som en enkel påkörning i det hala väglaget. Men inom loppet av någon minut brann båda stadsbussarna explosionsartat.
– Jag skrek till de andra att vi måste ut, säger passageraren Sune Bengtsson, 75.

– Vi hann precis sätta oss i säkerhet innan allt stod i ljusan låga. Det var en explosionsartad brand med lågor på tio meter.

Båda bussarna drevs av miljövänlig biogas och hade av säkerhetsskäl sina tankar placerade på taket. Från tanken går ledningar till både motor och påfyllningsrör.

Två bussar blev utbrända. Lyckligtvis var det få passagerare med i fordonen och ingen person skadades fysiskt. Bussarna drevs med biogas och på ett tidigt stadium misstänktes drivmedlet vara en komponent i olyckan. Tidigare har räddningstjänsten gjort en utredning kring händelsen där man konstaterade att brandkårens insats fungerade bra. På torsdagen blev Statens Haverikommissions (SHK) utredning klar.

Släcksystemet släckte inte när två bussar brann i Helsingborg för exakt ett år sedan. Statens Haverikommission vill ha regelverk för bussars släcksystem och bättre utbildning bland räddningspersonal och chaufförer.

Hur många kommer att behöva dö
för Sten (M)ordins och Alliansens mordiska bussterminalplaner?

Klicka för att få se den leende mordbrännaren!
eld

Slussen – vad händer nu?
Onsdag 02 apr 2014 18.00 ABF-huset
Kerstin Wickman, Tor Edsjö, Kajsa Althén och Gösta Blücher
Arkitekter, byggnadshistoriker, forskare och skribenter om stadens hantering

Åke Askensten(MP) vill riva upp Nya Slussen

Åke Askensten

Han verkar vara lite ensam om sina idéer – var är alla andra?

http://askensten.se/?p=939
Interpellation om Slussen

Postat den 2014/01/09 av Åke Askensten

Den 7 januari la jag en interpellation i Stockholms kommunfullmäktige där jag ställde ett antal frågor till finansborgarrådet om Slussenprojektets skakiga ekonomi. Misstänker att Sten Nordin drar ut på tiden med svaren. Här är interpellationen in extenso:

Interpellation av Åke Askensten (MP) om kostnader m.m. för Slussenprojektet, inklusive bussterminalen

Ett av problemen med projektet nya Slussen och den planerade bussterminalen i Katarinaberget är oklarheterna om ekonomin. Vidare har mark- och miljödomstolen av formella skäl underkänt detaljplanen för bussterminalen på flera punkter.

Medborgare har bett att få ut information om kostnadskalkylerna för Slussenprojektet men har fått nej. Det är oklart varför dessa uppgifter, som är av intresse för skattebetalarna, inte har offentliggjorts och om de alls är hemligstämplade. Frågan behandlas i domstol.

Den angivna investeringsutgiften för nya Slussen är 8 miljarder kr (fullmäktiges genomförandebeslut 21 juni 2010) och det är mycket tveksamt om den siffran håller. Inkomsterna beräknades till 2,85 miljarder kr, en beräkning som visat sig vara orealistisk.

Fram till mitten av december 2013 hade 1,18 miljarder kr bokförts på Slussenprojektet.

Investeringen för bussterminalen är i länsplanen för 2014-2025 beräknad till 1,35 miljarder kr och tanken var att staten skulle bidra med 300 miljoner kr. I beslutet 2010 sas det att SL skulle betala både för terminalen och en ny tunnelbaneuppgång. Intresset för detta visade sig dock vara svagt.

Till terminalproblematiken hör att en vattenledningstunnel inne i berget måste flyttas och kostnaden för detta har beräknats till 400 miljoner kr.

Kommunerna i Mälardalen har visat sig vara ointresserade av att vara med och finansiera lösningen av vattenregleringen, inklusive byggandet av nya avtappningskanaler från Mälaren. I kommunfullmäktiges beslut 2010 sas det att staten skulle betala detta. Frågan är hur intresserad staten är.

Alliansen drev 2012 igenom en uppgörelse med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Uppgörelsen innebär en utebliven tomträttsinkomst i storleksordningen 80 miljoner kr – därtill kommer värdet av byggrätten.

Hela Slussenprojektet har försenats kraftigt jämfört med den antagna tidplanen och det innebär också fördyringar. Enligt tjänsteutlåtandet inför KF-beslutet juni 2010 kan det handla om 160 extra miljoner per halvår. Det har gått några halvår sedan dess.

Behov av nytt beslut

Totalt torde detta innebära en fördyring och inkomstminskning i en storleksordning som gör att frågan om nytt inriktningsbeslut eller genomförandebeslut måste tas upp i fullmäktige. Några aktuella siffror om detta har inte redovisats för kommunfullmäktige och det är hög tid att så sker. Detta är självfallet också av intresse för skattebetalarna.

Av stadens anvisningar gällande investeringar framgår bl.a. följande: ”Om avvikelse mot kommunfullmäktiges tidigare investeringsbeslut beräknas överstiga 15 procent av investeringens nettoutgift, dock minst 20 mnkr, ska nämnden lämna underlag till kommunfullmäktige för ett reviderat inriktnings- respektive genomförandebeslut. Det gäller även vid annan avvikelse av strategisk vikt, t.ex. om investeringens innehåll, funktion, lönsamhet eller kommande driftskostnader förändras avsevärt.”

Frågor till finansborgarrådet

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till finansborgarrådet:

1. Hur mycket har projektet Nya Slussen och förberedelserna för bussterminalen i Katarinaberget hittills kostat?

2. Vilken är den beräknade bruttokostnaden och nettokostnaden för Slussenprojektet i dagsläget, inklusive inkomstminskningen genom uppgörelsen med Atrium Ljungberg?

3. Har staden fått något löfte från landstinget eller staten om medfinansiering av bussterminalen?

4. Varför har kostnadskalkylerna om Slussenprojektet hemlighållits?

5. Apropå gällande anvisningar: När kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till ett förslag om ny budget alternativt nytt inriktningsbeslut eller genomförandebeslut för Nya Slussen?

6. Har revisorerna ställt några frågor till den politiska ledningen med anledning av Slussenprojektet och bussterminalen?

7. Vad avser den politiska majoriteten att göra för att motsvara de krav som ställs av mark- och miljödomstolen när det gäller bussterminalen i Katarinaberget?

Sten (M)ordin bekänner (M)ordet på Slussen

Sten Mordin bekänner Mordet på Slussen

I min analys av mig själv har jag kommit fram till att det var de bortträngda minnena av Gula gången och dess hemska lukter som fått mig att utföra mordet på Slussen. Jag har fått hjälp att söka mig tillbaka till min barndom för att fiska upp vad som kan ha föranlett mig att mörda Slussen. Jag har med hjälp av min psykiatriker förstått att det var det övergrepp som Slussen begick på mig i fyraårsåldern.  Jag kommer väl ihåg hur mina föräldrar släpade mig igenom Gula gången med dess kloakstank. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att jag upplevde redan då en likstank från Slussen. Slussen har sen förföljt genom alla mina år. Jag har försökt parfymera mig så gott det går med de finaste herrparfymer men stanken kring mig har hängt sig kvar.

Jag förstod att enda sättet för mig att befria mig från dessa bortträngda minnen som kommit upp till ytan under min psykoanalys var att jag mördade Slussen för att ersätta den med min egen Nya Slussen – en åttafilig motorväg fylld med ljuvliga bensinångor och skön lukt av de stora byggbolagens pengar. Jag vill framföra ett varmt tack till min psykolog M. Det är min Slussenhistoria som jag nu klämt fram – sanningen om mig och Gula gången och dess stank. Skänk mig en tacksamhetens tanke för att jag tog livet av Slussen och tvingade fram min Nya Slussen. Jag glädjer mig särskilt åt att jag lyckats suga ut några miljarder ur Stockholmarna och att min morbida fantasi får full näring ur att se de svettas i bilköerna under byggtiden av min Nya Slussen – Sten Mordin.

Var finns köerna?

Det finns webbkameror vid Slussen. Här bilder som visar trafiken mellan kl 13 torsdag 21 november 2013 och kl 12 fredag 22 november 2013. Var finns köerna? Ingen kö på morgonen och ingen kö på kvällen. Nya Slussen tänker stänga av Slussen i fyra år. En fil för bussar och en fil för bilar i vardera riktningen. Det verkar inte behövas fler filer. Dags för en ny Slussentävling med endast fyra filer över Slussen som kan göra Slussen till en mer eller mindre bilfri oas.

Var finns köerna?

Nya Slussen – fel beslutsunderlag ger odemokratiskt beslut

Nya Slussen - fel beslutsunderlag ger ett odemokratiskt beslut

Nya Slussen – fel beslutsunderlag ger ett odemokratiskt beslut
Perspektiven som legat till grund för besluten
har visat sig vara rent lurendrejeri!
Det behövs alltså en ny omröstning.

Vad behövs före den nya omröstningen? Jo, ett fullgott beslutsunderlag!!!
Det skulle inte kosta mycket att göra en 3D-modell att lägga ut på Internet
som skulle låta alla Stockholmare gå runt i modellen och bedöma själva.
En sådan 3D-modell har Stadens beslutsfattare låtit bli att skapa – det är SKANDAL!
Om beslutsunderlaget är oriktigt så blir besluten odemokratiska.

Stockholm stads reklambilder för Nya Slussen,
ur broschyren “Nya Slussen, för ett Stockholm i världsklass“.

Bilderna kommer från http://www.nyaslussen.se/