Flytta Stadshuset till Nya Slussen!

flytta stadshuset nordin2

Advertisements

2 thoughts on “Flytta Stadshuset till Nya Slussen!

  1. Om sossarna och den övriga oppositionen hade varit dem som idag suttit vid makten och utarbetat slussenförslaget hade man alla gånger lyssnat på kritiken och kastat det dysfunktionella och historielösa Nya Slussen i sjön. De som protesterar bör dock vid det här laget ha insett att alliansen kör sitt eget politiska race och struntar blankt i oppositionen, vilket f ö strider mot parlamentarismens idé om att söka breda lösningar, speciellt där allvarliga samhällskonflikter annars hotar. Man ville slippa envälde och fler revolutioner, men det är sedan upp till det politiska omdömet i varje enskild fråga.

    Alliansen kan sägas missbruka sin ställning när man hela tiden retar galla på folk, men det går inte att kontrollera ett helt folk hur mycket man än satsar på kontraspionaget. Det kan möjligtvis skrämma några men de flesta genomskådar bluffen. Fredrik Reinfeldt är en papperstiger som bygger sin perfida maktutövning på skrämseltaktik, uppbackad av en liten kader rättrogna fanatiker.

    Den konservative moderatledarens auktoritet får lika litet som det kungliga enväldet ifrågasättas när Stockholm hurtfriskt skall förvandlas till The Capital of Scandinavia med Germania som tydlig inspirationskälla, ett äreminne över den politiska galenskapen (“Welthauptstadt Germania, tyska för Världshuvudstaden Germania, var en stad som planerades ersätta Berlin som ny huvudstad i Adolf Hitlers planerade världsrike.” /Wikipedia), men Germania slutade som fria fantasier och samma öde väntar rimligen Nya FascistSlussen. Historien brukar upprepa sig.

    Alliansen har försatt sig själva i en prekär situation, gör allvarliga nybörjarmisstag och får lära sig demokrati den hårda vägen och att politik inte handlar om att roffa åt sig. Slussen tillhör i egenskap av svenskt landmärke och byggnadsminne inte moderater och marknadsnissar utan hela landet och dess historia. Politiska konstellationer må komma och gå, men Slussen är menat att bestå. Genom att obstruera i stället för att visa respekt gör man bara saken värre.
    /Sprid detta meddelande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s