Sten (M)ordin bekänner (M)ordet på Slussen

Sten Mordin bekänner Mordet på Slussen

I min analys av mig själv har jag kommit fram till att det var de bortträngda minnena av Gula gången och dess hemska lukter som fått mig att utföra mordet på Slussen. Jag har fått hjälp att söka mig tillbaka till min barndom för att fiska upp vad som kan ha föranlett mig att mörda Slussen. Jag har med hjälp av min psykiatriker förstått att det var det övergrepp som Slussen begick på mig i fyraårsåldern.  Jag kommer väl ihåg hur mina föräldrar släpade mig igenom Gula gången med dess kloakstank. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att jag upplevde redan då en likstank från Slussen. Slussen har sen förföljt genom alla mina år. Jag har försökt parfymera mig så gott det går med de finaste herrparfymer men stanken kring mig har hängt sig kvar.

Jag förstod att enda sättet för mig att befria mig från dessa bortträngda minnen som kommit upp till ytan under min psykoanalys var att jag mördade Slussen för att ersätta den med min egen Nya Slussen – en åttafilig motorväg fylld med ljuvliga bensinångor och skön lukt av de stora byggbolagens pengar. Jag vill framföra ett varmt tack till min psykolog M. Det är min Slussenhistoria som jag nu klämt fram – sanningen om mig och Gula gången och dess stank. Skänk mig en tacksamhetens tanke för att jag tog livet av Slussen och tvingade fram min Nya Slussen. Jag glädjer mig särskilt åt att jag lyckats suga ut några miljarder ur Stockholmarna och att min morbida fantasi får full näring ur att se de svettas i bilköerna under byggtiden av min Nya Slussen – Sten Mordin.

Advertisements

One thought on “Sten (M)ordin bekänner (M)ordet på Slussen

 1. Alliansen måste befrias från sin ideologiska tvångströja.

  Sansade bedömare är idag överens om att borgarnas allianspolitik är att betrakta som ett dåligt parlamentariskt skämt, ett ideologiskt hafsverk inspirerat av väggklottret på handelshögskolans herrtoalett.

  På ytan uppträder den borgerliga konstellationen polerat, som etiketten föreskriver, men under skinnet pockar okontrollerade begär. Varför skulle man annars dra ned på arbetarskydd och underhåll och kanske redan ha lika många liv på sitt ideologiska konto som Anders Breivik, stigmatisera sjuka och mindre bemedlade, återinföra exercisskolan, satsa på otjänliga elefantprojekt som Nya Slussen, Friends Arena och monsterskrapor, planera för gigantiska överdäckningar och bussgarage som är rena dödsfällorna, expropriera fredade grönytor och naturmiljöer på löpande band och tvingas ljuga folk rakt i ansiktet för att få det hela att se ut som att ekvationen går ihop?

  Två mandatperioder och ingen kan längre tveka om att alliansen saknar stöd i såväl verkligheten som opinionen och att demokrati kan missbrukas för enväldiga syften. Alliansens desperata maktanspråk placerar den i en extremt utsatt position, men det är inte första gången Sverige fumlar i maktens korridorer. Tidigare regeringar har också uppvisat oaptitliga inslag, men alliansen har medvetet valt att reta upp folk med sina amatörmässiga samhällsprojekt. Det säkraste för allianskollegorna vore att lämpa av sig det moderata oket för gott och återgå till ett anständigt parlamentariskt liv.

  Väljarnas inflytande med alliansen vid kontrollspakarna är inte mycket större än på det kungliga enväldets tid, men då som nu riskerar det privilegierade maktskrået en kuppartad överflygling. Spelreglerna för ordnad social interaktion grundlades redan på stenåldern och det finns inga framkomliga sidospår. Tiden är utmätt för de härsklystna.

  Makten ska inte ha några vattentäta skott i en parlamentarisk demokrati. Varje fråga måste hanteras förutsättningslöst och relevant, men här fuskas det hela tiden. Valproceduren är ingen folkomröstning och en uppnådd majoritet ingen in blanco-fullmakt. Katastrofen följer som en oundviklig konsekvens av bristen på respekt.

  Vi har att göra med en obstinat härskarbeteende där ett välkänt maktspråk upprepar sig då man eftersträvar total kontroll och tvingar folk att heila en urspårad agenda. De missnöjda brukar inte bli svaret skyldig, en tuff utmaning för det nya övervakningssamhället om folk skulle sluta lämna elektroniska spår efter sig, men man har bara sin egen politik att skylla.
  Alliansen borde rätteligen portas från alla offentliga sammanhang och hänvisas med sina kejserliga storhetsdrömmar till någon skyddad bunker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s